Lyngby Kendo Klub,
Danmark

Lyngby Kendo Klub i Kongens Lyngby blev stiftet i år 2003.

På stiftelsestidspunktet var det kun muligt at træne den moderne kendo i Danmark, hvor træningen foregik på grundlag af budo-systemet, shin-budo (system skabt i Japans moderne tidsperiode, efter år 1868).

I år 2008 blev vi bekendt med, at der eksisterede kendo, der var baseret på det ældste budo-system, ko-budo. Ko-budo inden for kendo så sin fødsel i den tidlige del af Tokugawa-perioden (1603-1868). Denne Kendo blev ikke praktiseret i Denmark, hvorfor vi måtte etablere kontakt til Japan og England med henblik på at få denne viden.

I år 2008 skiftede vi således til budo-systemet, ko-budo, hvor formålet var at fastholde traditioner fra tiden før japans moderne tidsperiode (før 1868). Formålet indebar bevarelse af traditioner med hensyn til adfærd, symbolik og teknikker.

Samme år blev det muligt for os at blive organiseret i den nystiftede organisation, Dansk Traditionel Kendo Forbund (nu Dansk Kendo Societet), hvis formål er at bevare de klassiske japanske sværddiscipliner så som iaijutsu og kenjutsu/kendo. Eksempelvis er Dansk Kendo Societet et fællesskab, hvor der inden for kata kun trænes kata fra japanske sværdskoler, hvor der foreligger historisk dokumentation på, at den pågældende kata blev kreeret før Japans moderne tidsperiode.

Endvidere blev år 2008 det år, hvor vi foretog navneforandring. "Lyngby Kendo Klub" blev definitivt ændret til Gakuchoukan, eftersom vi ønskede at symbolisere holdningsskiftet.

Oprindelig var vores dojo beliggende i Kgs. Lyngby, men efter fem år i Lyngby blev træningslokaliteten flyttet til Holte i år 2009.

Læs mere om Gakuchoukan - Kenjutsu og Kendo.