Lyngby Kendo Klub, Danmark

Lyngby Kendo Klub i Kongens Lyngby blev stiftet i år 2003.

På stiftelsestidspunktet var det kun muligt at træne den moderne kendo i Danmark,
hvor træningen foregik på grundlag af budo-systemet, shin-budo (system skabt i Japans moderne tidsperiode, efter år 1868).
Imidlertid blev vi i år 2008 bekendt med, at der eksisterede få steder i verden,
hvor der blev trænet kendo, baseret på det ældste budo-system, ko-budo.
Ko-budo inden for kendo så sin fødsel i den tidlige del af Tokugawa-perioden (1603-1868).

Overordnet er forskellen på ko-budo og shin-budo, at shin-budo først blev skabt i Japans moderne tidsalder af toneangivende japanske organisationer,
der var med til at fundamentere den nye samfundsstruktur i Japan, herunder modernisering og standardisering af sværddisciplinerne. Denne mission lykkes næsten,
men trods anstrengelserne eksisterer der fortsat grupper i og uden for Japan, som fastholder de klassiske samurai-traditioner fra Japans feudale tidsalder.
Kobudo blev ikke skabt med henblik på underholdning, sport eller udelukkende æstestisk dygtighed, men derimod at kultivere sindet og kroppen gennem rigid træning for at lære nobelhed.

I år 2008 blev det muligt for os at blive organiseret i den nystiftede organisation, Dansk Traditionel Kendo Forbund (nu Dansk Kendo Societet),
hvis formål er at bevare de klassiske japanske sværddiscipliner så som iaijutsu og kenjutsu/kendo.
Eksempelvis er Dansk Kendo Societet et fællesskab, hvor der inden for kata kun trænes kata fra japanske sværdskoler, hvor der foreligger historisk dokumentation på,
at den pågældende kata blev kreeret før Japans moderne tidsperiode.

Endvidere blev år 2008 det år, hvor vi foretog navneforandring, "Lyngby Kendo Klub" blev definitivt ændret til Gakuchoukan,
eftersom vi ønskede at symbolisere holdningsskiftet.

Oprindelig var vores dojo beliggende i Kgs. Lyngby,
men efter fem år i Lyngby blev træningslokaliteten flyttet til Holte i år 2009.

Læs mere om Gakuchoukan - Kenjutsu og Kendo.


Lyngby Kendo Club in English