Lyngby Kendo Klub, Danmark

Lyngby Kendo Klub i Kongens Lyngby blev stiftet i år 2003.

På stiftelsestidspunktet var det kun muligt at træne den moderne kendo i Danmark,
hvor træningen foregik på grundlag af budo-systemet, shin-budo.
Imidlertid blev vi i år 2008 bekendt med, at der eksisterede få steder i verden,
hvor der blev trænet kendo, baseret på det ældste budo-system, ko-budo.
Ko-budo inden for kendo så sin fødsel i den tidlige del af Tokugawa-perioden (1603- 1868).

Ko-budo afskiller sig grundlæggende fra shin-budo på flere felter.
En af de mest iøjefaldende forskelle på shin-budo og ko-budo er,
at shin-budo først blev skabt i Japans moderne tidsalder (efter 1868) af toneangivende japanske organisationer,
der var med til at fundamentere den nye samfundsstruktur i Japan, herunder modernisering og standardisering af sværddisciplinerne.
Denne mission lykkes næsten, men der eksisterer fortsat grupper i og uden for Japan,
som fastholder de klassiske samurai-traditioner fra Japans feudale tidsalder.

I år 2008 blev det muligt for os at blive organiseret i den nystiftede organisation, Dansk Traditionel Kendo Forbund (nu Dansk Kendo Societet),
hvis formål er at bevare de klassiske japanske sværddiscipliner inden for iaijutsu og kenjutsu/kendo.
Samme år tog vi navneforandring, hvor "Lyngby Kendo Klub" definitivt blev ændret til Gakuchoukan,
eftersom vi ønskede at symbolisere holdningsskiftet.

Oprindelig var vores dojo beliggende i Kgs. Lyngby,
men efter fem år i Lyngby blev træningslokaliteten flyttet til Holte i år 2009.

I dag ligger Gakuchoukan større og større afstand til moderne tiltag inden for de japanske sværddiscipliner,
netop med det for øje, at fastholde japanske sværdtraditioner fra Tokugawa-perioden.
Eksempelvis når sagen drejer sig om kata, undervises der kun i kata fra japanske sværdskoler, der historisk kan dokumentere,
at deres kata blev kreeret i Japans feudale tidsperiode (før 1868).

Læs mere om Gakuchoukan - Kenjutsu og Kendo.


Lyngby Kendo Club in English